Premium - stan pod klucz (Comfort + energie odnawialne)Standard ten zawiera wszystkie
elementy wykonania wersji Comfort
i wzbogacony jest o:


  • Rekuperator
  • Odkurzacz centralny
  • Pompa ciepła

Rekuperator

Instalacja systemu rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła traconego na skutek wymiany powietrza. W dobrze ocieplonych i szczelnych domach ponad 70 % strat cieplnych wynika z konieczności wymiany zużytego powietrza na świeże. System rekuperacji pozwala na odzyskanie do 90 % traconego w ten sposób ciepła.

Pompa ciepła

Jeżeli parametry geograficzne działki na to pozwalają, możliwe jest również zamontowanie pod płyta fundamentową tzw. systemu gruntowego wymiennika ciepła. Energia słoneczna gromadzona jest w powietrzu atmosferycznym, gruntach oraz wodach powierzchniowych
i podziemnych. Pompy ciepła umożliwiają korzystanie z zasobów energii z tych źródeł, pobierając ja i przenosząc do budynku. Energia dostarczona do domu przez pompę ciepła
w 75% pochodzi z darmowego źródła, a jedynie 25% tej energii pobierane jest z sieci energetycznej jako zasilenie sprężarki. Ogranicza to radykalnie koszty ogrzewania,
a wszystkie przyszłe podwyżki cen energii dotyczą właściciela domu z pompą ciepła tylko
w 25%.

Odkurzacz centralny

System odkurzacza centralnego to jednostki ssące umieszczane w piwnicy, garażu, na strychu itp. Jednostka centralna zainstalowana jest w wybranym pomieszczeniu gospodarczym domu. System instalacji rur PVC-50 mm łączy jednostkę centralną z gniazdami. Włączenie elastycznego węża ssącego do dowolnego gniazda, powoduje zdalne włączenie jednostki ssącej. System działa jednokierunkowo – brud, kurz i bakterie są bezpowrotnie wysysane
z pomieszczeń. Dzięki temu mieszkamy zdrowo i czujemy się lepiej, a zarazem sprzątanie domu staje się przyjemniejsze. Nie ciągniemy za sobą żadnego odkurzacza, w ręku mamy tylko lekki, elastyczny wąż, a jednostka ssąca umieszczona w odległym garażu nie powoduje tak uciążliwego hałasu.